?
- Burdabuluruz.com'da her firmanın bir BB Kimlik numarası vardır aynı TC Kimlik numarası gibi.
- Firmanın profil sayfasında görünen BB Kimlik numarasını biliyorsanız buradan kimlik numarasıyla direk o firmanın profil sayfasına ulaşabilirsiniz.

Enerji Sektörü İle İlgili Kanunlar-Mevzuat

7 Kasım 2014 Cuma
...

             Enerji sektörü ile ilgili bir çok kanun, yönetmelik ve kanun hükmünde kararname mevcut. Türk Hukukunda enerji piyasaları ile ilgili mevzuat oldukça dağınık. Her bir enerji sektörü için ayrı ayrı yasalar-mevzuat mevcut. Elektrik Piyasası , Doğalgaz Piyasası , Petrol Piyasası , Lpg Piyasası , Jeotermal Sular, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji , Rüzgar Enerjisi , Tahkim. Bu yazıda enerji piyasası ile ilgili tüm mevzuat başlıklar halinde verilmiştir.

                                                                                             

3996 SAYILI KANUN

 

3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

 

ELEKTRİK

 

-3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle ilgili Görevlendirilmesi hakkında kanunun

 

-4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

-Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

-Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Esasları Hakkındaki Yönetmelik

 

- Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Anonim Dağıtım Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

 

ELEKTRİK PİYASASI

 

-4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

 

-Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ,

 

-Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

 

-Elektrik İletim Sistemi arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası dağıtım Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği

 

-Elektik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşma İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

-Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik

 

-Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

 

-Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

-Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

DOĞALGAZ PİYASASI

 

-4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ( Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)

 

-Doğalgaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

-Doğalgaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği

 

-Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

 

-Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

 

--Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

 

-Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

 

PETROL PİYASASI

 

-5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu

 

-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

 

-Petrol Piyasası Bilgi Sitemi Yönetmeliği

 

-Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

 

-Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

 

-Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

-Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

 

LPG PİYASASI

 

-5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanunun

 

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasası Lisans Yönetmeliği

 

-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasası Eğitim Yönetmeliği

 

-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

 

-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) Piyasası Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR

 

-5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

 

- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

NÜKLEER ENERJİ

 

-5710 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun

 

- Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik

 

YENİLENEBİLİR ENERJİLER

 

-5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

 

-Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

RÜZGAR ENERJİSİ

 

-9.11.2008 Tarihli Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

ÇED

 

-Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği

 

-TAHKİM-

4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

 

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kurulu 

 

Petrol Sektörü ile ilgili olarak Türkiye'de Petrol Sektörü Hakkındaki Yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Enerji Sektörü Firmaları ve Daha Bir Çok Firma Türkiye'nin Kurumsal Telefon Rehberi Burdabuluruz.Com da

 

 

Kategori :Enerji
Bu blog 2968 defa okundu.
Yorumlar
  • Hayri Biber

    Tebrik ediyorum , enerji sektörü ile ilgili tüm kanunlar ve yönetmelikler eksiksiz yazılmış.

  • Zafer Alagöz

    Türkiye enerji mevzuatı ne kadar dağınık ne kadar teferruatlıymış böyle. Türkiye de enerji işi ile uğraşan herkesin bilmesi gereken hukuk kuralları bunlar.

Yorumlarımın takibini e-posta ile haber ver.